NIR Rengøring i Kolding

NIR rengøring i Kolding

Der har nærmest aldrig været større fokus på hygiejne og rengøring, end der er i øjeblikket.  

For os, hos MH rengøring, er der ikke noget nyt i, at grundig rengøring gør en forskel for smittespredning og sygdom. Vi har hele tiden haft blikket stift rettet mod rengøring, der tager højde for, at mange, og måske syge mennesker færdes på f.eks. sundhedsfaglige klinikker og i institutioner. Det skal være trygt at gå i skole, børnehave og til læge. Det vil vi gerne være med til at sikre, hos MH Rengøring, derfor er alle vores rengøringsassistenter uddannede til, at gøre rent efter gældende NIR-standarder.  

NIR rengøring

NIR står for National infektionshygiejniske retningslinjer. Som navnet også fortæller, så er det en måde at gøre rent på, der sikrer at sundhedsministeriets krav til infektionshygiejne overholdes. NIR er udarbejdet for at sætte fokus på rengøring som en vigtig del af smitteforebyggelse. Retningslinjerne lægger desuden vægt på rengøringen som en professionel opgave på lige fod med plejeopgaver.

Når vi varetager rengøringsopgaver, der kræver at vi tager NIR retningslinjerne i brug, er vi med til at mindske smittespredning. I øjeblikket, er der stigende fokus på smittespredning ift. covid-19, men NIR rengøring har i mange år været anvendt til, at bekæmpe alle former for smitsomme sygdomme. Særligt i lægehuse og på klinikker, er det vigtigt at kontaktpunkter er grundigt rengjorte, så ikke i forvejen svage og syge mennesker udsættes for unødig smitte.

I daginstitutioner gør NIR rengøring en forskel for f.eks. influenzasmitte og smitsom maveonde, der ofte rammer mange børn og voksne som en mindre epidemi, hvis et barn i institutionen har været smittet.

Børn skal have lov, at være børn

Vi ved godt, at børn lærer med alle deres sanser. De putter legetøj i munden, sutter på fingrene og kravler rundt på gulvet i lang tid ad gangen, upåvirkede af, om gulvet måtte være beskidt. Og hvis ikke børnene skulle have lov til det, hvem skulle så. De skal bruge alle sanser, og så må det være de voksnes opgave, at forholdene er til det. Hos MH rengøring, synes vi det er vores pligt, at give børn i alle aldre rene forhold, så de kan lege og lære, uden at forældre, pædagoger og lærere skal bekymre sig om, om rengøringen er i orden. Vi foretager altid grundig NIR rengøring i dagtilbud og på skoler.

Sundhedsfaglige klinikker

NIR rengøring er en selvfølge, når vi gør rent i lægeklinikker, hos fysioterapeuter eller lignende. Vi har retningslinjerne siddende på rygraden, så det er ikke noget vi skal gøre os ekstra umage for at overholde, men det gør vi nu alligevel. Vores professionelle rengøringsteam bruger altid den fornødne tid, så ingen kontaktpunkter bliver overset. Vi bruger handsker og desinficeringsmiddel, der er produceret til at sikre, at ingen smitte overlever.

NIR rengøring

Forårets covid-19 udbrud har skærpet de i forvejen skrappe regler, der er, når det gælder hyppig rengøring af kontaktpunkter som mange mennesker er i berøring med. NIR rengøring er vores vigtigste rengøringsvåben mod smittespredning. Vi ved, at vi med professionel NIR rengøring gør en markant forskel og er med til at mindske alle former for smitsomme sygdomme i at spre
MH rengøring har mange års erfaring i, at udføre NIR rengøring, derfor kender vi også til vigtigheden af effektiv rengøring. Vi holder os løbende opdateret om evt. ændringer, ligesom alle vores rengøringsaftaler er underlagt kvalitetskontrol. På den måde, er vi hele tiden sikre på, at arbejdet bliver udført tilfredsstillende og efter de gældende principper for NIR rengøringen. Har din klinik eller institution brug for effektiv, kvalitetssikret NIR rengøring, så kan du trygt kontakte MH rengøring for en uforpligtende snak om mulighederne.

RIng til os på
tlf. 72 10 80 07
- alle dage mellem kl. 08-19